Cégalapítás Gibraltáron | British Hungarian Legal Services

Gibraltár

Gibraltári Társasági Jog

Bejegyzési eljárás

A gibraltári társasági jog a brit és az EU-s szabályoknak egyaránt megfelel. Általában egy társaság bejegyzése két, három napot vesz igénybe, ha azonban az elsőbbségi eljárás díját is kifizetik, a bejegyzést egy napon belül teljesítik (a bejegyzési eljárás egyes cégformák esetében eltérhet). A bejegyzendő társaság cégnevét az alapítók kötelesek előzetesen, a bejegyzési eljárást megelőzően engedélyeztetni.

A cégbejegyzés általános szabályain kívül külön engedélyeztetési eljárás alá esnek a banki, befektetési, biztosítási, egyéb pénzügyi tevékenységet ellátó cégek.

A gibraltári cégjegyzék

A gibraltári cégjegyzék kizárólag üzleti alapú információkat tároló, teljesen automatikusan működő regiszter. Üzleti jelleget az adja, hogy a bejegyzett cégek kötelesek a cégjegyzéket vezető hatóságnak bejelenteni székhelyüket, igazgatóikat, a társaságok hozamait, az éves bevételüket, valamint az esetleges részvényeladásaik tényét.

Társasági formák

Zártkörűen működő részvénytársaság

Legalább két, legfeljebb 50 – jogi és / vagy természetes személy – részvényesből álló társaság. A két részvényes egyike lehet névleges is, aki a másik nevében is eljár. A társaság részvényeseinek, valamint tőkeszerkezetének adatai nyilvánosak.

A társaság legalább egy igazgatóval kell, hogy rendelkezzen, aki nem lehet névleges, mivel a névleges igazgatói pozíciót a gibraltári jog nem ismeri. A tisztséget másik társaság is betöltheti. Cégvezető kinevezése (secretary) nem kötelező.

A székhelynek Gibraltáron kell lennie, ahol a társaság könyvei is tárolandók.

A társaság az éves bevételeit (annual returns) köteles bejelenteni. A kötelező éves beszámolót a hatóságnak történő benyújtást követően a részvényeseknek is postázni kell.

Egy zártkörűen működő gibraltári társaság bejegyzése általában 7 napot vesz igénybe.

Nyilvánosan működő részvénytársaság

Nyilvánosan működik az – a fentiek szerint meghatározott részvénytársaság – amelyik, nem zártkörűen működik, és Plc szerepel a cégneve végén. További különbség, hogy legalább 7 részvényese van, és a kötelező jegyzettőke minimuma 20.500 GIP.

Külföldi társaság gibraltári fióktelepe

Amennyiben egy külföldön bejegyzett cég Gibraltáron szándékozik fióktelepet létesíteni, egy hónapon belül letétbe kell helyeznie a Gibraltári cégbíróságnál egy hitelesített másolati példányt a külföldi cég bejegyző végzéséről, létesítő okiratáról, az igazgatók, és cégvezetők adatait tartalmazó listáról, egy vagy több rezidens természetes személy adatainak listájáról, akiket kézbesítési megbízottaknak neveztek ki.

Nem-rezidens cég

Nem-rezidens cég az a Gibraltáron bejegyzett, külföldiek tulajdonában álló társaság, amelyek olyan igazgatók irányítanak, akik Gibraltáron kívüli lakóhellyel rendelkeznek, és Gibraltáron kívül tartják a társaság közgyűléseit.

A nem-rezidens cég kizárólag Gibraltárról származó bevételei után fizeti a gibraltári társasági adót.

Közkereseti társaság

A közkereseti társaságokról szóló törvény a brit mintára készült. A közkereseti társaság legalább kettő, és legfeljebb húsz – korlátlan felelősséggel rendelkező – tagból álló társaság. A tagok számára vonatkozó szabály általánosságban irányadó, egyes szakmák – így ügyvédség, könyvelők, könyvvizsgálók – esetében a felső korlátok nem irányadók. Abban az esetben kötelező bejegyezni a közkereseti társaság cégnevét, ha az eltér a tagok vezetéknevétől. Társasági szerződés, valamint a pénzügyi beszámoló benyújtása a cégjegyzéket vezető hatóság felé nem kötelező, azonban a Gibraltáron rezidens közkereseti társaságok kötelesek az éves jövedelemadó beszedésért felelős hatóságnak a beszámolót benyújtani.

Betéti társaság

A betéti társaságokról szóló törvény a brit szabályozáson alapul. A betéti társaság egy, vagy több korlátlanul felelős beltag, valamint egy vagy több korlátolt felelősségű kültaggal rendelkező társasági forma, ahol a kültagok felelőssége kizárólag vagyoni hozzájárulásuk erejéig áll fenn. A betéti társaság üzletvezetése a beltagok feladata, a társaság felszámolását egyedül a beltag jogosult kezdeményezni. A betéti társaság kül- és beltagjainak adatait, valamint vagyoni hozzájárulásuk mértékét kötelező bejelenteni, illetőleg a társaság elsődleges üzletviteli helyének Gibraltár kell lenni.

Egyéni cég

Az egyéni cég, egy korlátlan felelősségű taggal bejegyzett társasági forma. Amennyiben az egyéni cég elnevezése eltér az egyéni cég tagjának nevétől, akkor köteles a céget bejegyeztetni. Éves bevételét köteles bejelenteni a jövedelemadózásért felelős hatósághoz.

Gibraltári vagyonkezelők

A gibraltári vagyonkezelési törvény lényegében a brit jogszabály teljes, átvett példánya. Egy vagyonkezelő alapításához a benyújtandó dokumentumok nyelve kötelező jelleggel az angol. A vagyonvédelmi kezelők kivételével a vagyonkezelők nem bejegyzéshez kötött instrumentumok. A vagyonkezelőket általánosan 100 év időtartamra alapítanak, amely alatt a bevétel felhalmozási módját nem korlátozzák. Az alapítás illetékmentes.

Alapítványok

1999-ben született törvény értelmében az alapítványokat privát vagyonkezelési céllal kívánták bevezetni, azonban erre végül nem került sor. Ennek ellenére 2011. január 1-én hatályos jövedelemadózásról szóló törvény definíciós része rendelkezik az alapítványokról.


Felkeltettük érdeklődését? Kérdése van?
Nem biztos benne, hogy melyik cégforma lenne legelőnyösebb Önnek?
További részleteket szeretne megtudni?
Ha nem kívánja megrendelni szolgáltatásainkat, akkor is nagyon szívesen fogadjuk üzenetét és válaszolunk!
Keressen bizalommal!


Név:
E-mail:
Telefon:
Cegalapitas Skype
Hívjon ingyen Skype-on![ Cégalapítás ] [ Anglia ] [ London ] [ Bankszámla ] [ Adó-optimalizáció ] [ Offshore ]