Cégalapítás Gibraltáron | British Hungarian Legal Services

Gibraltár

Gibraltári Adózás

Kit terhel Gibraltáron adófizetési kötelezettség?

Adófizetési kötelezettség terhel minden olyan személyt:

 • akinek Gibraltári tevékenységével kapcsolatban bevétele keletkezik;
 • aki Gibraltáron rezidens, és Gibraltáron kívüli tevékenységével kapcsolatban bevétele keletkezik.
Gibraltáron számos olyan adóösztönző rendelkezést vezettek be, amely – bizonyos feltételek teljesülése esetén – természetes személyek vonatkozásában csökkenti a fizetendő adó összegét.
Mely természetes személy minősül adórezidensnek?

Gibraltári adóilletőségűnek minősül az a természetes személy, aki – máshol bejegyzett címétől függetlenül – a vizsgált évben legalább 183 napot, vagy a vizsgált egymást követő 3 évén át átlagosan 300 napot tartózkodik Gibraltáron. A helyben tartózkodásba tartozik minden olyan nap, mikor az adott napon éjféltől kezdődő 24 óra bármely időszakában Gibraltáron tartózkodik a személy függetlenül az elszállásolás tényleges helyétől.

Adóterhek Gibraltáron
 • Magánszemélyekre és társaságokra vonatkozó adóév: Az adóév tárgyév július 1. napjától a soron következő naptári év június 30. napjáig tart, amely periódusban az adó a tényleges adóköteles nyereség után fizetendő.
 • Személyi jövedelemadó: Magánszemélyek esetében az adó mértéke 30%. Számszakilag a ténylegesen fizetendő adó összege az adóalap- és mértékmódosító tételek függvényében változhat.
 • Luxusadó (wealth tax): Gibraltáron nincs luxusadó.
 • Ingatlanadó: Gibraltáron nincs ingatlanadó.
 • Szerencsejáték (gaming) adó: A szerencsejáték adó a szerencsejáték tevékenységből származó bevétel 1%-a. Az így fizetendő adó legalacsonyabb összege 85.000 £ legmagasabb összege pedig 425.000 £.
 • Tőkejövedelmek adózása: A kereskedelmi tevékenységekből (pl.: banki, és pénzkölcsönadási tevékenységből származó bevételek) származó bevételek kivételével, valamennyi tőkejövedelem, így a kamat és osztalék jellegű jövedelmek Gibraltáron adómentesek. Arra vonatkozóan, hogy egy tevékenység kereskedelmi jellegűnek miősül-e vagy sem, a releváns esetjogra hivatkozással adóügyekért felelős biztos döntése az irányadó.
 • Forrásadó: Az osztalék, kamat, és jogdíj jellegű fizetések mentesek a forrásadó alól. Ezen főszabály alól kivételt képeznek az „Információ csere” részben felsorolt személyek. Kivételt képeznek az alvállalkozóknak folyósított kifizetések – abban az esetben, ha az átutalás tárgyát nem igazolják megfelelően –, így 25% forrásadó terheli a kifizetések azon részét, melyet nem építőanyag beszerzésére fordítottak.
 • Tőkére vonatkozó illetékek: A tőke első ízben történő befektetésekor, valamint az ezt követő tőkeemelések, tőkenövekedések alkalmával 10 £ fizetendő.
 • Egyéb illetékek: Illetékfizetési kötelezettséget keletkeztet valamely gibraltári ingatlan, vagy gibraltári ingatlantulajdonnal rendelkező társaságban való részesedés elidegenítése.
Gibraltári bankszámlákról mindenfajta felügyelet, és előzetes engedélyeztetés nélkül bármely harmadik országba lehet banki átutalásos tranzakciót indítani.
Információ csere

Gibraltár információ csere megállapodást kötött az EU-val, és az Egyesült Államokkal is, így az OECD az adózás átláthatósága tekintetében a megbízható, nem káros adórendszerű államok közé sorolta.

Az Egyesült Államokkal fennálló egyezmény alapján a kölcsönösség jegyében Gibraltáron polgári, adó, és büntető ügyekben is hozzáférést biztosítottak a helyi bankszámlákhoz az Egyesült Államok hatóságainak.

Az EU esetében, amennyiben a kifizető ügynök (a kifizető ügynök általában a bankot, vagy más, befektetés után kamatfizetést biztosító szervezetet jelöl) - kamatfizetést eszközöl egy másik EU tagállamban vagy harmadik államban rezidens tényleges tulajdonos magánszemélynek a másik adóhatóságnak jelentendő minimális adatok a következők:

 • tényleges tulajdonos személyazonossága, és adóilletősége;
 • a kifizető ügynök neve, címe;
 • a tényleges tulajdonos bankszámlaszáma;
 • a kamatfizetésre vonatkozó adatok.

A gibraltári adóhatóság a fizetés adóévének lezárását követő 6 hónapon belül köteles a fenti adatokat átadni, és értesíteni a tényleges tulajdonos adóilletősége szerint illetékes adóhatóságot.

2012. június 30. napjáig egyesült királysági adóilletőségű magánszemélyek esetén a kifizető ügynök köteles a kifizetendő kamat összegét 20%, a fenti dátumot követően pedig 35% forrásadóval csökkenteni. Az Egyesült Királyságban rezidens tényleges tulajdonosok kérhetik, hogy a fenti összegű forrásadó ne kerüljön levonásra amennyiben:

 • a tényleges tulajdonos felhatalmazza a kifizető ügynököt arra, hogy a kifizető valamennyi kamatfizetést jelentsen az illetékes adóhatóság felé;
 • a tényleges tulajdonos a kifizető ügynöknek bemutat egy, a saját nevére szóló, az Egyesült Királyság illetékes hatósága által kiállított, tényleges tulajdonosi minőségét bizonyító tanúsítványt.
Társasági adó

Egy társaság abban az esetben minősül gibraltári adóilletőségűnek, ha a társaság vezetési és irányítási jogosítványait Gibraltárról gyakorolják.

A társaság központi vezetésének és irányításának helye az Egyesült Királyság jogszabályai szerint az a hely, ahonnan a társaság ügyei feletti legfőbb vezetési és irányítási jogosítványokat gyakorolják. A legfőbb vezetési és irányítási jogosultság nem azonos a mindennapos üzletviteli ügyekben történő döntéshozatallal.

A gibraltári bejegyzésű társaságok a Gibraltáron realizált bevételeik után 10% társasági adót fizetnek, a Gibraltár határain kívüli tevékenységből származó bevételeik pedig mentesek a 10%-os társasági adó alól.

Az energia- és egyéb közműszolgáltató (víz, szennyvíz, gáz, távközlés) cégek a 10%-os adón felül, még további 10% adót kötelesek fizetni. Ezeken kívül az adó terheli még a gazdasági erőfölénnyel visszaélő cégeket, valamint a kőolaj iparágban működő társaságokat is.

 • Közkereseti társaság adózása: A közkereseti társaságok adózási szempontból transzparensnek minősülnek, ezért a társaság által realizált eredményt és nyereséget olyan részvénynek tekintik, melyre a tagok jogosultak. Kkt.-k esetében az adóév július 1. napjától a soron következő naptári év június 30. napjáig tart, mely periódusban a Kkt. adóalapjának a realizált éves nyereség minősül.
 • Fióktelepek adózása: Egy külföldi vállalkozás gibraltári fióktelepének adóalapja megegyezik a Gibraltáron bejegyzett társaságok adóalapjával.
 • Vagyonkezelők adózása: A vagyonkezelő cégek abban az esetben minősülnek rezidensnek, ha egy vagy több kedvezményezettje gibraltári adóilletőségű személy. A helyi rezidens vagyonkezező a magánszemélyekre általánosan irányadó 30% mértékű adót köteles megfizetni. Nem gibraltári adóilletőségű kedvezményezettekkel rendelkező vagyonkezelő esetében a vagyonkezelőt Gibraltáron általában nem terheli adófizetési kötelezettség, csak az olyan bevételére vonatkozóan, melyet Gibraltári tevékenységével összefüggésben realizált.
Adóelkerülés elleni szabályozás

A gibraltári jogi szabályozás erős adóelkerülés ellenes szabályokat tartalmaz, amelyek felhatalmazzák az adóügyi biztost arra, hogy figyelmen kívül hagyjon egy megállapodást amennyiben az megítélése szerint fiktív, vagy színlelt. Ezen felül az adóügyi biztos jogosult az adótervezési gyakorlatot reklámozókat arra kötelezni, hogy 30 napon belül jelentsék be azokat az adótervezési módokat, melyekkel alacsonyabb adókat kívántak elérni. Az adóelkerülés elleni fellépés eszközei közé tartoznak a tőkésítésre vonatkozó egyes szabályok; a transzferár szabályozás; a kamatfizetés és viszonossági hitelek szabályozása; a kettős munkáltatásra vonatkozó szabályozás; külföldi vagyon átruházására vonatkozó rendelkezések. Kettős munkáltatás akkor valósul meg, ha a munkavállaló egy munkabérért kettő munkakört tölt be a munkáltatónál.

Vám szabályok

A Gibraltárra szállított importáruk után általánosan 0%, vagy 6%, vagy, 12% mértékű importvám fizetendő. Ezek közül bizonyos tételek vonatkozásában 6% helyett 3%, 12% helyett pedig 6% mértékű vám fizetendő. Egyes konkrét esetekben a vám mértéke a következőképpen alakul:

 • Az importvám mértékét parfümök, szépségipari, ruházati termékek, lábbelik, és karórák vonatkozásában 6%-ról 3%-ra csökkentették.
 • Az importvám-fizetési kötelezettség alól mentesítették a PC-ket (ideértve a hozzá tartozó mozdítható eszközöket); a televíziókat; a számítógépi programokat; a Hi-fi berendezéseket és más audiovizuális eszközöket; CD és DVD-ket; a „bio üzemanyagokat”; az újrahasznosított anyagokból készül papír, és írószereket.
 • Az ékszerekre és a mobil telefonokra vonatkozó vámot 12%-ról 6%-ra csökkentették.
 • A cigarettára vonatkozó vámokat – a 200 db-os kartonok vonatkozásában kartononként – 1£ összeggel növelték.
 • A 18 méter fölötti hajók mentesek az importvám alól, azonban azon a hajók esetében, melyek nem érik el a 18 méter hosszúságot, 6% mértékű importvám fizetendő.
 • Helyi kereskedő által Gibraltárra szállított, hibrid gépkocsikra vonatkozó importvám mértéke 2%-ra csökkent. Amennyiben egy ilyen gépkocsi vevője Gibraltáron regisztráltatja a gépkocsit, a regisztrálást követően 500 £ pénzvisszafizetésben részesül.
 • Olyan gépkocsik, melyeket mozgáskorlátozott személyek részére alakítottak át nem képezik importvám tárgyát.


Felkeltettük érdeklődését? Kérdése van?
Nem biztos benne, hogy melyik cégforma lenne legelőnyösebb Önnek?
További részleteket szeretne megtudni?
Ha nem kívánja megrendelni szolgáltatásainkat, akkor is nagyon szívesen fogadjuk üzenetét és válaszolunk!
Keressen bizalommal!


Név:
E-mail:
Telefon:
Cegalapitas Skype
Hívjon ingyen Skype-on![ Cégalapítás ] [ Anglia ] [ London ] [ Bankszámla ] [ Adó-optimalizáció ] [ Offshore ]